Lương Chủ tịch, Tổng giám đốc Nhà máy in tiền quốc gia là bao nhiêu?

Trong văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Ngân hàng Nhà nước, Nhà máy in tiền quốc gia cho biết các thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước liên quan đến hoạt động in đúc tiền đã được loại bỏ. Đơn vị này chỉ công bố báo cáo chế độ lương thưởng năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay.

Cụ thể, Nhà máy in tiền quốc gia sử dụng hơn 790 lao động trong năm 2018 với thu nhập bình quân mỗi tháng hơn 19 triệu đồng. Số lượng người quản lý doanh nghiệp là 12 với thu nhập bình quân mỗi tháng hơn 39 triệu đồng, tăng gần 3 triệu đồng so với năm trước.

Ông Nguyễn Văn Toản – Chủ tịch HĐTV, là người có thu nhập bình quân cao nhất với 47,32 triệu đồng mỗi tháng. Tiếp đến là ông Trần Văn Tiến – Tổng giám đốc, nhận gần 46 triệu đồng mỗi tháng.

7 người gồm 3 Thành viên HĐQT, 3 Phó tổng giám đốc và 1 thành viên ban kiểm soát nhận mức lương trung bình 41,21 triệu đồng. Trưởng ban kiểm soát Võ Sỹ Châu thu nhập bình quân 42,74 triệu đồng. Kế toán trưởng Phan Thị Hồng Thắm thu nhập hơn 38,16 triệu đồng. Riêng một kiểm soát viên không chuyên trách thu nhập bình quân 10,99 triệu đồng.

Với mức thu nhập của các quản lý trên, mỗi năm Nhà máy in tiền quốc gia phải chi trả gần 6 tỷ đồng cho 12 người quản lý.

Trong khi đó, theo Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Nhà máy in tiền quốc gia lỗ hơn 11 tỷ đồng. Trong khi con số này của năm 2018 là lãi hơn 60 tỷ đồng.

Còn về khoản chi trả cho người lao động 6 tháng đầu năm là gần 116 tỷ đồng (cao hơn năm 2018 là hơn 14 tỷ đồng).

Trước đó, trong hai năm tài chính 2017 và 2018, lợi nhuận sau thuế của Nhà máy In tiền quốc gia ghi nhận sự tăng trưởng đều đặn, lần lượt là 44,5 tỷ đồng và 51,1 tỷ đồng.

Một chỉ tiêu tài chính khác đáng lưu ý trong báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019 của doanh nghiệp này là hàng tồn kho sau 6 tháng tăng mạnh lên 950,5 tỷ đồng.

Loading...

Tin bài mới đây